silectron.it

Otwieraj szafę!

Z jakimi skutkami trzeba się liczyć w przypadku nie przekazania deklaracji VAT-7? 25 października, 2022

Każdemu z nas chyba nie raz zdarzyło się o pewnych sprawach zapomnieć. Co jednak gdy zapomnimy o wysłaniu tak ważnej deklaracji VAT-7 (14)? Dla powtórzenia – wysłanie deklaracji VAT-7 wiąże się także z uregulowaniem opłaty z tytułu VAT-7 a więc z podatkiem należnym na rzecz Skarbu Państwa. Nieterminowe złożenie deklaracji oraz nieuiszczenie opłaty podatku związane jest z negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.

Każdy podatnik

vat

Autor: Jeff Djevdet
Źródło: http://www.flickr.com

przymuszony jest do terminowego płacenia podatku oraz składania deklaracji – zawsze do 25 dnia miesiąca – w zależności od ustaleń deklaracje można składać miesięcznie bądź kwartalnie. Opóźnione dostarczenie deklaracji VAT-7 skutkować może odpowiedzialność karną skarbową, która co do zasady będzie łączyła się z nałożeniem kilkusetzłotowej kary grzywny. W przypadku podatnika, który w ogóle nie dostarczył deklaracji przed rozpoczęciem postępowania w tym zakresie, konsekwencja może stać się znacznie bardziej dotkliwa, przy czym wysokość oraz forma sankcji zależy od tego, jakiej wysokości jest kwota narażonego na uszczuplenie podatku. Odpowiedzialność karna skarbowa dotyczy jednak wyłącznie podatnika, który czynem naraża należność publicznoprawną na zmniejszenie. Powoduje to faktem że podatnik, który nie przekaże zerowej deklaracji VAT-7 nie powinien z tego tytułu ponieść odpowiedzialności karnej. Niezależnie od kary za opóźnienie w złożeniu deklaracji VAT-7, podatnik powinien liczyć się z negatywnymi konsekwencjami przeterminowanej płatności podatku VAT. Bardzo pomocna strona, warto zajrzeć – formularz vat 7 14.

Szukasz użytecznych artykułów? To dobrze, ta strona internetowa (http://platek-wspolnicy.pl/) z pewnością Cię zaciekawi, ponieważ znajdziesz na niej wiele niezwykle pożytecznych informacji.

liczenie podatków

Źródło: pixabay.com

Gdy zobowiązanie podatkowe nie zostanie uiszczone w ustawowym terminie, zamienia się automatycznie w zaległość podatkową, której zapłata wymaga dodatkowo uregulowania odsetek podatkowych za zwłokę oraz kary grzywny.

Odsetki od podatku za zwłokę a także opłaty prolongacyjnej nie nalicza się jednak, jeżeli ich wartość nie przewyższa kwoty 8,80 zł. Pod tym adresem uzyskasz więcej informacji: odsetki od podatku. Poza opisanymi skutkami w grę wchodzić może też odpowiedzialność karna skarbowa z tytułu niepunktualnej zapłaty podatku. Ten rodzaj konsekwencji dotyczy podatnika, który ciągle nie reguluje zobowiązań podatkowych. Jeśli musisz wyliczyć wysokość nałożonych odsetek to sugeruję skorzystanie z pomocy gotowego narzędzia jakim jest kalkulator odsetek podatkowych. Dodatkowe źródło – wFirma. Dzięki niemu wyliczenie jest niezwykle proste. Aby nikogo nie czekała taka niemiła sytuacja z urzędem skarbowym. Pilnujcie terminów.
Kategorie: Bez kategorii