silectron.it

Otwieraj szafę!

Z jakimi skutkami trzeba się liczyć w przypadku nie przekazania deklaracji VAT-7? 25 października, 2022

Każdemu z nas chyba nie raz zdarzyło się o pewnych sprawach zapomnieć. Co jednak gdy zapomnimy o wysłaniu tak ważnej deklaracji VAT-7 (14)? Dla powtórzenia – wysłanie deklaracji VAT-7 wiąże się także z uregulowaniem opłaty z tytułu VAT-7 a więc z podatkiem należnym na rzecz Skarbu Państwa. Nieterminowe złożenie deklaracji oraz nieuiszczenie opłaty podatku związane jest z negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.

Możliwość komentowania Z jakimi skutkami trzeba się liczyć w przypadku nie przekazania deklaracji VAT-7? została wyłączona
Kategorie: Bez kategorii