silectron.it

Otwieraj szafę!

Zobowiązania chlebodawcy w stosunku do pracobiorcy 26 stycznia, 2023

Zobowiązania Pracodawcy w stosunku do zatrudnionego możemy podzielić na całościowe oraz szczegółowe. Wszystkie obowiązki wypływają z przepisów prawa pracy bądź rozporządzeń szczegółowych.

Obowiązek angażowania pracobiorcy a także obowiązek wypłacania pracobiorcy wynagrodzenia za wykonaną pracę są to dwa najistotniejsze ogólne obowiązki pracodawcy. Chlebodawca obowiązany jest przyjmować do pracy pracowników zgodnie z kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym pracobiorcy, a także stanem jego zdrowia. Pracodawca winien zaaranżować proces wytwórczy i zapewnić, aby przebiegał on w przyjętym porządku fabrykacji. Dokładnie przejawia się to w tym, iż pracodawca ma obowiązek wręczenia pracobiorcom: instrumentów i materiałów niezbytecznych do realizowania zleconej pracy, zaopatrzenia pracobiorców w odzież roboczą oraz zaopatrzenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej.
kurs bhp

Autor: Baumit
Chlebodawca powinien nadto czuwać nad tym, ażeby wiążący w zakładzie porządek pracy był egzekwowany poprzez pracobiorców. W tym celu winien wydać regulamin pracy jak też wszelakie wewnętrzne zarządzenia, jakie mają temu służyć. Chlebodawca musi każdemu z pracowników zapewnić również tzw. kurs (zobacz –> kurs trenera personalnego !) BHP. Pracodawca musi udzielać pracownikom pomocy w podwyższaniu kwalifikacji. Jest to nawiasem mówiąc jedna z fundamentalnych zasad prawa pracy. Chlebodawca winien wspierać pracownika tak w dokształcaniu się, jak i w doskonaleniu zawodowym.

Prawa do tego typu wsparcia mają w pierwszej kolejności ci pracownicy, jacy z uwagi na zajmowane stanowisko zobowiązani są do podwyższania tychże umiejętności, które już posiadają.