silectron.it

Otwieraj szafę!

Rejestrowanie symboli towarowych w UP 14 maja, 2019

Każdy znak towarowy, nawet niezastrzeżony w UP, objęty jest pieczą ustawową. Gwarantuje to ustawa o ochronie konkurencji i odbiorców, lub kodeks cywilny. Teoretycznie rejestracja nie jest niezbędna, aby podlegać zasadniczej ochronie prawnej znaku towarowego.

Zastrzeżenie symbolu towarowego gwarantuje, że różne podmioty nie będą miały najmniejszego prawa do naruszania chronionego symbolu, a w razie potrzeby znacznie łatwiej nam będzie udaremnić niecne działania konkurencji.
Rejestracja znaków towarowych to złożenie w Urzędzie Patentowym właściwego wniosku. W związku z tym, że symbol towarowy zgłasza się stale dla wskazanych towarów, lub usług, wypada je również wskazać we wniosku.

Czy teraz szukasz czegoś fascynującego na omawiany temat? Jeżeli tak, to poznaj informacje w odniesieniu do firmy oraz przejrzyj asortyment (http://franklincovey.pl/kompetencje-miekkie/).

Dobór pozycji w wykazie musi być jednakże zaplanowany, gdyż po złożeniu wniosku w Urzędzie nie ma już możności dopisania do niego jakichkolwiek punktów. Warto zatem wziąć pod uwagę nie tylko produkty, które w tym momencie znaczymy znakiem, lecz także prawdopodobne użycie symbolu w przyszłości, zwłaszcza jeżeli zgłaszanym znakiem jest określenie naszej jednostki. Należy mieć na uwadze, że lista towarów, lub usług, dla których znak zgłosiliśmy ma olbrzymie znaczenie ponieważ wyznacza zasięg ochrony naszego symbolu.

rejestracja znaków towarowych

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Prośba o udostępnienie prawa ochronnego można złożyć samodzielnie, albo za pomocą kompetentnego pełnomocnika, którym może być wyłącznie rzecznik patentowy.

Rzecznik patentowy poza profesjonalnym przygotowaniem wniosku, w tym wykazu towarów, jest w stanie również stworzyć badanie zdolności rejestracyjnej symbolu i oszacować możliwości na jego rejestrację. rzecznik (polecamy masz więcej pytań?) jest w stanie również pomóc zrealizować procedurę rejestrowania w urzędzie.