silectron.it

Otwieraj szafę!

Kilka słów o tłumaczeniach. Poznaj najciekawsze wpisy 14 lutego, 2023

W czasach wszechobecnej globalizacji, biegła znajomość co najmniej trzech języków zdaje się być podstawą. Niestety niewielu z nas dobrze posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym. Najpowszechniej znany jest język angielski, jednak na zachodzie, również we Wrocławiu, ze względu na niedaleką odległość do granicy z Niemcami w przewadze jest niemiecki.

Biznesmen

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Prócz tego dużo Polaków wyjechało, lub chce wyjechać za granicę do pracy nie znając wystarczająco języka, a to rodzi komplikacje. Przykładowo, czasami musimy coś załatwić, napisać pismo oficjalne, przygotować CV. W takiej sytuacji niezbędny jest tłumacz.

Kim jest tłumacz???Tłumacz to persona, która poprzez znajomość co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka pierwotnego na język docelowy. Tłumaczenie wymaga od niego nie tylko zrozumienia tekstu, ale też sprawnego przekazywania jego treści w języku, na który ma być tłumaczony. Oprócz wysokich kompetencji językowych, wprawny tłumacz musi cechować się umiejętnością szybkiego uczenia się oraz wszechstronną wiedzą, a przynajmniej ponadprzeciętną orientacją w swojej specjalizacji. Tłumacz musi także być osobą wzbudzającą ufność obydwóch stron, którym umożliwia komunikację.

Rodzaje tłumaczeńMamy dwa podstawowe sposoby przekładania tekstów: pisemne oraz ustne. Wśród pisemnych wyróżniamy:1)tłumaczenia pisemne ogólne, czyli teksty o tematyce ogólnej, na przykład listy, ogólne oferty handlowe, CV, listy motywacyjne oraz inne tego typu rzeczy.

2)tłumaczenia pisemne specjalistyczne- obejmują teksty zawierające terminologię fachową z różnych dyscyplin wymagające podczas przekładu ponadprzeciętnej dokumentacji i konsultacji specjalisty. Należą do nich na przykład tłumaczenia prawne, medyczne, techniczne i branżowe.

3)tłumaczenia pisemne przysięgłe – wykonywane przez tłumacza przysięgłego, czyli personę zaufania publicznego specjalizującą się w przekładzie między innymi dokumentów procesowych, urzędowych i zatwierdzaniu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Tłumacz przysięgły może również zatwierdzić tłumaczenia i odpisy zrobione przez inne persony. Żeby tłumaczenie przysięgłe było ważne musi posiadać pieczęć tłumacza.

Wśród tłumaczeń ustnych wyróżniamy duża ilość podrodzajów, między innymi:

4)Tłumaczenia ustne konferencyjne

-Symultaniczne (równoczesne) – odbywają się w izolowanej od dźwięków kabinie, przez którą zwykle widać przemawiającego wykładowcę. Tłumacz nie ma kontaktu z wykładowcą i gdyby miał jakieś trudności nie może go poprosić o powtórzenie wypowiedzi.

-Konsekutywne (następcze) – tłumacz zaczyna przekład dopiero, w czasie gdy wykładowca skończy swoją wypowiedź (mowa może być podzielone na mniejsze fragmenty). Najczęściej w tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz tłumacz tłumaczenia szwedzkie przemowy stoi obok rozmówcy, słucha go i przygotowuje zapiski.

5)Tłumaczenia ustne prawne/sądowe – winny być wykonywane przez tłumacza przysięgłego. Mogą one posiadać formę symultaniczną albo konsekutywną.

Przy sporządzaniu tłumaczeń ustnych zazwyczaj wykorzystywane są wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne, chyba że jest to tłumaczenie szeptane (tłumacz stoi obok niewielkiej grupy słuchaczy i ściszonym głosem tłumaczy na bieżąco wypowiedź wykładowcy).

Gdzie szukać tłumacza???
Najlepszą drogą, by znaleźć właściwego tłumacza, jest internet. Starczy wpisać właściwą frazę w wyszukiwarkę, przykładowo: tłumaczenia angielski, biuro tłumaczeń ewentualnie, jeżeli interesuje nas konkretne miasto, możemy dodać jego nazwę, na przykład: agencje tłumaczeń Warszawa. W następnej kolejności starczy się skontaktować z wybranym biurem, ustalić cenę oraz, jeśli to tłumaczenie pisemne, dostarczyć tekst źródłowy. Jeżeli potrzebujemy tłumacza przysięgłego, powinno się sprawdzić, czy wybrana przez nas osoba jest na liście tłumaczy przysięgłych, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.